Uplatite vašu donaciju na naš bankovni račun

BKC-Frankfurt e.V.

KT Bank AG
IBAN: DE06 5023 4500 0378 3900 01
BIC: KTAG DEFF XXX
Naznaka: Za kupovinu dzamije